Berekenen van haalbaarheid

Fin.W4: Opdracht 3 sportijsjes TVT

Peter is zijn eigen onderneming begonnen. Hij verkoopt isotoon veganistische sportijsjes met een mobiele ijskar op zonne-energie. Hij schaft de …

top
Dit is een website ten behoeve van de cursus 'financiële vaardigheden' van de opleiding Sportkunde bij de Haagse Hogeschool. Contact: t.c.f.naberink@hhs.nl.